Page 3 - Opsis nr 3 2020
P. 3

 Rätten att avvika
Vi är monsterbarn
Text: Eva Whitebrook Bild: Lotta Geffenblad Rabén & Sjögren 2020
Idag är barnens medievärld befolkad av vi- dunder, skräckfigurer och diverse monster. Flirten med skräcken går allt längre ner i åldrarna och rymdmonstren ökar i antal. De traditionella monstren, aktuella inom folklore, bildar en egen genre och har en jämn utgivning och läsekrets. Vi är monster- barn har en annan inriktning. Det inlindade budskapet handlar om allas lika värde, rätten att uttrycka sina känslor och vara sig
själv även när det avviker från gruppen. Det didaktiska draget tar aldrig över berättan- det som känns friskt och intressant.
Vi blir presenterade för sex monster- familjer med tre barn vardera. Det här är hyggliga monster, mycket människolik- nande och inget att vara rädd för. Lotta Geffenblad har organiserat familjerna efter färg som kontrasterar mot svart bakgrund. Hon arbetar i blandteknik. Debuterande Eva Whitebrook står för den rimmade tex- ten som ger de olika små monstren deras karaktär och egenart. Det gula monstret saknar ord och målar sig stark, det röda
är överaktivt och det gröna snällmonstret är provocerande milt. Det ensamma lilla blå monstret är kanske släkt med Tove Janssons Knyttet och visar sig oväntat hjäl-
temodigt. Självsäkra lila är tvärtemot och går sin egen väg och det rosa skrajmonstret visar sig ha en bror som är lika rädd.
De små monstren kan visserligen vara ifrågasatta av syskonen och uttröttade för- äldrar men stort sett är de accepterade av vuxenvärlden. De avvikande små monst- ren är högst älskansvärda och jag tror de kommer att bli många små barns favoriter. Om sedan bilderboken kommer ge upphov till samtal om utanförskap och delaktighet, utseende, uppföranden m.m. är en from förhoppning. Det här är monster som läsaren/lyssnaren kan identifiera sig med och som ligger långt ifrån de så vanliga monsterstereotyperna.
Susanna Ekström
litteraturpedagog och recensent
     3   1   2   3   4   5