Page 17 - Opsis nr 3 2020
P. 17

Faktarikt och medryckande
Från apa till Sapiens
av Bengt-Erik Engholm Bild Jonna Björnstjerna Natur & Kultur 2020
    Underrubriken till Från apa till Sapiens, Mänsklighetens historia klargör att här handlar det om de stora linjerna. Mycket pedagogiskt jämför författaren jordens
4,5 miljarder långa historia med bilden
av ett år. Det första livet, enkla bakterier, dök upp 17 februari, 23 november började de ryggradslösa djuren utvecklas och 2 december kröp några varelser upp på land. Först till lucia började dinosauriernas tid som varade en vecka och primaterna såg dagens ljus annandag jul medan den mo- derna människan, Homo sapiens, uppstod på nyårsafton 23 minuter före tolvslaget.
Och någonstans där börjar en snabb utvecklingsresa genom årtusendena. Engholm beskriver hur Homo sapiens bredde ut sig över världen, ofta på andra primaters bekostnad. Han går igenom de avgörande steg som präglade utveckling- en – användningen av eld, möjligheten att odla sin mat och bli bofast, utvecklingen av skriftspråk, religioner, vetenskap, upptäcktsresor och hel del annat för att
slutligen hamna i vår egen tid.
Engholm skriver faktarikt men lättill-
gängligt. Han har ett tilltal som bjuder
in läsaren på ett medryckande vis. Han kommenterar utvecklingen och påtalar negativa inslag i mänsklighetens utveck- lingshistoria som krig och maktlystnad. Han återkommer till hur olika religioner använts som ursäkt för förtryck och för- följelse. Även kolonialism och imperialism nagelfars. Hans inte odelat optimistiska bild av mänsklighetens oförmåga att förstå konsekvenserna av sina upptäckter och uppfinningar utmynnar i en hopp- full tro på vår förmåga till samarbete och problemlösning.
På varje uppslag finns ett antal humo- ristiska illustrationer där texten kommen- teras i pratbubblor. Jonna Björnstjerna
tecknar i en konventionell skämtteck- ningsstil som lättar upp den ganska mas- tiga texten. En del skämt kan nog behöva förklaras för de yngre läsarna.
Bengt-Erik Engholm och Jonna Björn- stjerna har tidigare samarbetat i fakta- boken Riktiga vikingar (2017). Engholm har en gedigen lista av faktalitteratur för barn om vitt skilda ämnen som Löss, Snor och Fakirer. Den sistnämnda tilldelades Bokjuryns pris för bästa faktabok 2010. Björnstjerna har illustrerat ett antal bilder- böcker, både med egen text och med andra författare. 2019 tilldelades hon Carl von Linné-plaketten för Drottningsylt: nästan helt sanna sagor tillsammans med författa- ren Josefin Johansson.
Anne-Marie Karlsson
17   14   15   16   17   18