Page 16 - Opsis nr 3 2020
P. 16

O SISRE S AR
En romsk Pippi Långstrump
Min mamma är en ängel
av Gunilla Lundgren/Amanda Eriksson
i samarbete med Le Glaténge Pen Club ERG förlag 2020
Jag är förtjust i den moderna sommar- lovsberättelsen Min mamma är en ängel. Och jag tror bestämt att både romska och svenska barn gärna kommer att vilja lyssna på och läsa den här spännande boken om styrka och vänskap.
Det är författaren Gunilla Lundgren som har skrivit Min mamma är en ängel i samarbete med fjorton barn i Stockholms- förorten Rinkeby. Konstnären Amanda Eriksson har skapat inte bara bokens klats- chiga omslagsbild utan också en förträfflig karta (så där som det brukar vara i engel- ska barnböcker) över Rinkeby centrum där viktiga platser är markerade: festplatsen, Rinkeby torg, lekparken, fotbollsplanen, kojorna och skrotbilen där den kavata rumänska flickan, hon som syns på om- slagsbilden och som är lika fantasifull som Pippi Långstrump, bor emellanåt.
De barn som har samarbetat med Gunilla Lundgren i skapandet av berät- telsen om den okuvliga smarta tioåriga romska flickan Flori Luminiza som samlar tomburkar, som åker på tunnelbanan utan att kunna betala för sig och som har vild fantasi tillhör Le Glatenge Pen Club/De
romska barnens skrivverkstad och diskus- sionsklubb – startad av Gunilla Lundgren för sex år sedan.
Pen Club-barnen har sina rötter i Po- len, Ryssland, Tyskland, Spanien, Serbien, Slovakien och de talar (precis som barnen gör i Min mamma är en ängel) olika rom- ska dialekter.
Skrivarsamarbetet går till ungefär så här: den professionella skribenten Gunilla Lundgren har huvudansvaret för att det blir en trovärdig och lagom rafflande handlingstråd men det är Pen Club-bar- nen som föreslår Gunilla och Amanda sådana namn, frisyrer, kläder, möbler som
man kan möta hos romer idag – både hos de romer som har ett gott liv i Sverige och de romer som (liksom den föräldralösa Flori Luminiza) måste panta tomflaskor och tigga pengar i en pappersmugg.
Min mamma är en ängel är skrivargruppens fjärde bok. Tidigare har gruppen, tillsammans med Gunilla Lundgren, skapat Askungen i Rinkeby, Glad Påsk och Daniels dag.
De fyra böckerna hör ihop genom
att huvudpersonerna är syskon. Trygga romska radhussyskon. Ett syskon för varje bok!
I Min mamma är en ängel är det mellanbarnet i den romska sexbarnsfamil- jen som vid sidan av Flori, är berättelsens centralgestalt. Hon heter Angelica och hon kommer att mer och mer få veta Floris hemligheter och ta del av hennes litet farliga drömmar om ett annat liv.
Riktigt rafflande blir det – högläsning rekommenderas!
På köpet får vi – vuxna och barn -–när vi tillsammans läser boken kunskap om romer och romsk kultur samtidigt som (tror jag) vi blir av med några fördomar.
En extra bra sak är att det längst bak i boken finns en ordlista med 100 ord och 10 meningar på svenska och de romska dialekterna kelderash och arli.
En användbar och bra fråga är ju alltid denna: ”Ska vi leka?” Om du talar rom- ska - som Angelica och Flori - frågar du kanske istället «Ka kjela?»
Lena Kjersén Edman
      16
N
E
P
C
R
E   14   15   16   17   18