Page 8 - Opsis nr3 2019
P. 8

      vänskap som växer fram mellan pojke och måne i kontrast till pojkens psykiskt och fy­ siskt frånvarande föräldrar. ”De möttes helt oväntat. / Och värme och ett underbart ljus uppstod / – mitt i mörkret.” Pojken vårdar ömt den fallna månen till liv igen och får därmed en trogen och kärleksfull lekkamrat. Samtidigt mister han sina andra vänner och blir allt mer isolerad. I en hommage till Maurice Sendaks förvildade busunge Max
i bilderboksklassikern Where the wild things are (Till vildingarnas land), klär sig pojken slutligen i vilddjursdräkt för att få upp den höjdrädda månen på himlafästet igen.
Vad vill då Liao säga? Kanske att ett liv utan mystik, mörker, svärta, omsorg eller riktning gör människan illa. En kan också läsa in en vädjan till människan att leva med, och inte av, naturen. Även en hyllning till barndo­ mens direktkontakt till fantasin och leken som går förlorad när en växer upp. Ingång­ arna är många och så pass öppet gestaltade att varje läsare ges möjlighet att utforma sin egen utsaga. I sin enklaste form fungerar månen som en hoppets symbol: ”Men till och med den / mörkaste natt tar slut. Du ser! / Nu dyker månen upp!”.
Liaos När månen glömde ger tröst åt små och stora drömmare. ”Om vi minns något, / betyder det att det aldrig kan försvinna? / Jag bevarar en drömvärld, / lika lätt och ömtålig som en bubbla. / Glädjen är tillba­ ka, men sorgen har länge / funnits under ytan.” Sömlöst sammanvävs existentiell saga och vidunderlig bilderbokspoesi.
Maria Lassén-Seger
Pojkkultur
och flyktingfrågor
Rami och Jonatan
av Mats Berggen Opal 2019
”Att vara bög hörde till det fulaste som fanns.” Så tänker Rami, som kommer från ett muslimskt land. För svenske Jonatan är det inte heller lätt att förstå att man dras till en kille.
Berättelsen om två fotbollskillar,
Rami och Jonatan, är direkt, effektivt och
i bästa mening enkelt skriven. Det är lätt att komma in i historien och lätt att leva sig in i Jonatans värld och fotbollsmiljön. Ändå skulle jag önska mer. Mer om vem framförallt Rami är, men faktiskt också mer om vem Jonatan är. Rami bor i en flyktingförläggning, hans pappa dog i kriget och mamman blev kvar i hemlandet (inte berättat vilket). Han hoppas få uppe­ hållstillstånd och under tiden lär han sig svenska och är en drivande anfallsspelare i asylboendets fotbollslag. När hans lag mö­ ter Jonatans, Östertorp, uppstår ett viktigt möte. På det personliga planet, men också för fotbollslaget Östertorp.
domsböcker visat att han är väl förtrogen med tonåringar och deras liv och tankar. Klass, etnicitet och unga människors livsval står i fokus, ofta i förortsmiljö. I år tilldelades han Ivar Lo­priset för ett ”en­ gagerande, konsekvent och nydanande för­ fattarskap”. Han väjer inte för skildringar av kulturkrockar eller hedersvåld och han är en av de främsta uttolkarna av samtida ungdomskultur i skilda miljöer. Individens ansvar men också familjens betydelse och samhällets roll står i fokus.
I Rami och Jonatan skildras framförallt pojkkultur och flyktingfrågor. Rami vill gärna stanna i Sverige och de båda poj­ karna upptäcker att de dras till varandra. Upptäckten att de känslorna finns är svår att hantera för dem båda. Rami går över till Jonatans lag och de blir lagkamrater. Fotbollsspelandet innebär en del fysisk närhet och kontakt, både på planen och i omklädningsrummet. Kompisarna runt­ omkring börjar ge gliringar, som givetvis avfärdas snabbt. Men kärlekshistorien hinner aldrig gripa tag ordentligt. Det är ledsamt i själva historien men också för att Berggren inte hinner utveckla riktigt vad som händer mellan pojkarna. Jag förstår att tanken är att boken ska vara lätt att ta till sig, men det känns ändå snopet.
Jag ska inte avslöja hur, men berättel­ sen om Rami och Jonatan är sorglig. Intrigen är trovärdig och dagsaktuell och slutet ger tankar och reflektioner, även om den smärta som finns kanske kunde ha beskrivits något mer utförligt.
Cecilia Östlund
bibliotekarie, kritiker
barnlitteraturforskare
Mats Berggren har i sina många ung­
49
Foto Peder Lindgren

   6   7   8   9   10