Page 2 - Opsis nr3 2019
P. 2

Konturerna av ett konstnärsliv
Bakom Alfons. Gunilla Bergström in på livet
av Klas Gustafson Norstedts 2019
Omslaget till Klas Gustafsons konstnärs­ biografi Bakom Alfons. Gunilla Bergström
in på livet pryds av en blundande Gunilla Bergström. Med sin formsäkra frisyr
och tidlösa klädsel sticker hon ut som en representant för kvalitet inom barnlitte­ raturen. Att hon ständigt gått sina egna vägar vittnar det mångsidiga konstnärs­ porträttet byggt på intervjuer och arkiv­ material om. Gustafsons huvudtes är att Gunilla Bergströms stått bakom Alfons genom sin karriär, att det är karaktären Alfons Åberg och inte upphovsmakaren som tagit plats i den läsande allmän­ hetens ögon. Kanhända är det så, men
i biografin stiger bilden av ett mycket formsäkert och medvetet konstnärskap, präglat av integritet, fram.
Biografin bidrar med mycket. Det anekdotiska anslaget är slående, likaså den aforistiska snärten i Bergströms chosefria sätt att förhålla sig till berättelsen om
sitt liv. Här finns rikligt med uppslag för forskningen att nysta vidare kring, och hennes liv blir som en fresk av 1900­talets händelser, från uppväxten i Göteborg till journalistkretsarna på Aftonbladet som fostrade en säker redaktörspenna: ”Jag är en jävel på att stryka ner. Redigeringen har spelat större roll för mig än skrivandet. Jag älskade att presentera material så det blev begripligt!” Förmågan att berätta rättframt och slagkraftigt och att utelämna bär även Alfonsböckerna som sedan God natt, Alfons Åberg (1972) utkommit i en tuktad ström.
Mycket är roligt att ta del av i bio­ grafin, den är välavvägd och flödande. Gunilla Bergström som för många på fältet framstått som sträng och som en som går
i svaromål på både forskning och spinoff tonar här fram i en betydligt mångsidigare dager. Tecknandet och collagen är en rolig fristad från ett familjeliv som tyngs så till den grad av hennes funktionsvarierade dotters outsinliga behov att äktenskapet slutligen spricker. Det här är före diag­ nosernas era och det är en utmaning att
få rätt stöd. Med böckerna om Bill och Bolla var Bergström pionjär då det gällde att skildra funktionsvariation. Gunilla Bergströms liv har kantats av depressio­ ner och självmordsförsök, och i biografin
Foto Kajsa Göransson
berättar hon öppet om umbäranden och visioner. Det andra äktenskapet med en afrikansk man ger henne tillgång till en ny kontinent, på samma sätt som föräld­ rarnas skilsmässa ger tillgång till brokiga nyfamiljskonstellationer där bonusmam­ man Kristine Harrebeck som är konstnär spelar en avgörande roll.
”Jag tycker att jag har gjort modiga ämnesval; från konsten att knyta rosetter till frågan om hur själen är beskaffad” utbrister Bergström. Motsvarande grepp genomsyrar biografin. Det finns många avsnitt där en önskar ännu mer, boken är mustig och läsvärd. Gunilla Bergström hyste scenografidrömmar och teatern
var viktig för henne, i animationerna
av Alfonsböckerna får hon tillfälle att fullborda den rollen.
Klas Gustafson står bakom en rad konstnärsbiografier och kan hantverket att fördjupa bilden av ett konstnärskap som toppat försäljningslistor under decennier och översatts till en rad språk med sin ikoniska barnbokskaraktär som legerar vardagsrealism i folkhemsmiljö med färgrik fantasi och filosofi. Till dags dato finns endast Annika Gunnarssons konst­ vetenskapliga avhandling Synligt/Osynligt (2012) och enstaka artiklar och biografin är således viktig. Mer forskning i Gunilla Bergströms författarskap är också mer än välkommen.
Bakom Alfons bryter ner bilden av Bergström som ”mest känd för att vara okänd” som hon uttrycker det. Så har hon också medvetet hållit sig på distans från både tv­soffor och författarmingel och levererat litteratur som berör. Bildmateri­ alet i boken är sparsmakat, träffande och bidrar till att fylla ut bilden av Bergström. Indirekt blottläggs även det barnlitterära kretsloppet och dess inneboende infra­ struktur. Hur böcker kommer till, hur kringprodukter skapas, hur författarskap upprätthålls är spännande stigar genom denna välskrivna och lyhörda levnadsteck­ ning om en av de barnlitterära giganterna som ständigt förmår vara tidlös och i tiden.
Mia Österlund
docent i litteraturvetenskap
    43

   1   2   3   4   5