Page 12 - Opsis nr3 2019
P. 12

Viktiga frågor om
feminism, kultur
och integration
Under ditt finger
av Kristina Aamand
Översättning från danskan Helena Hansson Natur & Kultur 2019
Under ditt finger, titeln på Kristina Aamands ungdomsroman, är ett arabiskt talesätt. Att komma under någons finger betyder att man har gjort något olämpligt eller något förbjudet, haram på arabiska. Då har man blivit en skam för sin familj och andra kan peka finger åt en. Det är främst de muslimska flickorna som ska akta sig för att hamna under någons finger. Särskilt beträffande sexualiteten är reglerna stränga, och det gäller att inte ha sex före äktenskapet.
Kristina Aamand är en dansk­palestinsk författare med erfarenhet av två kulturer. Hon belyser i sina böcker gärna de klyftor och konflikter som kan uppstå på grund
av kulturkrockar. Debuten skedde 2007 med en debattbok och sedan dess har
hon publicerat böcker för både vuxna och barn. Med Under ditt finger, den första bok av henne som översatts till svenska, vann Aamand det danska förlaget Carlsens YA­romanpris.
Romanen handlar om den sjuttonåriga flyktingflickan Sheherazade som bor i ett invandrartätt område i Köpenhamn med sin mamma och pappa, muslimska araber. De flydde till Danmark undan krig och misshandel när Sheherazade var sju år. Pappan som suttit i fängelse på grund av de regimkritiska artiklar han skrivit bär på traumatiska upplevelser av den förföljelse och tortyr han utsatts för. Han är instabil och får lätt raseriutbrott när han på ut­ ländska TV­kanaler ser hur det allt jämt pågår krig i hans hemland och hur grymt människor behandlas. Då kan han i ilska börja kasta saker omkring sig, skrika och föra ett sådant oväsen att polisen måste tillkallas. Nu har han fått hjärtbesvär och ligger på sjukhus.
Mamman har städjobb för att ekono­ min ska gå runt, och Sheherazade är en skötsam elev i gymnasiet. Där sticker hon ut, för hon är den enda eleven i sin klass med invandrarbakgrund. Hon bär slöja, hijab, ett tecken på att man är en ordentlig flicka. Sheherazade tycker att det är be­ kvämt med slöja. Då blir hon inte betittad av männen i förorten där hon bor. Att bära slöja sänder ut rätt signaler och hon får vara ifred. Föräldrarna vill satsa allt på sin enda dotter som ska få det liv de själva ald­ rig fick. Hon ska nå framgång, bli läkare och ha många barn. Hon är, som de säger, deras pil in i framtiden. Vad Sheherazade själv vill är inget föräldrarna bryr sig om. De vet hennes bästa.
Aamand skruvar upp intrigen ordent­ ligt och låter i raskt tempo den ena drama­ tiska händelsen följa slag i slag. Handling­ en utspelas på flera ställen: i förorten där Sheherazade har sitt hem, i skolan där hon går, på sjukhuset där pappan ligger och i chica stadsdelen Österbro där vännen Thea bor. Scheherazade har träffat Thea på sjuk­ huset, där Theas mamma ligger förlamad. De blir vänner och en förälskelse växer
fram mellan dem, trots att de båda lever så olika liv och har uppfostrats helt olika. Katastro­ fen inträffar när Sheherazades mamma ser hur de båda flickor­ na kysser varandra i sjukhuskor­ ridoren. Allt vad föräldrarna har byggt upp rasar nu samman.
Nu är dotterns framtid förstörd. Mamman, som i hög grad styrs av vad grannarna ska tycka och tänka, förskjuter sin dotter. Hon får inte längre får bo kvar hemma.
Aamand är en driven berät­ tare. Hon skriver rappt och med flyt. De spänstiga dialogerna är både slagfärdiga och humoris­ tiska, men berättelsen blir över­ lastad. Här finns så många öden och så mycken tragik som bara studsar förbi läsaren, historier som kunnat bli egna romaner. Jag tänker på den av sin familj så kuvade grannflickan som tar livet av sig. Det är också svårt
att förstå den deprimerade pappans snabba förändring. Han stiger plötsligt som en Lazarus upp från sin sjukbädd, ställer sig helt på sin dotters sida, stöder henne till hundra procent och accepterar tveklöst hennes lesbiska kärlek. Det låter för bra för att vara trovärdigt.
Men skildringen av vardag och fest i invandrarförorten ger en färg­ och doftrik inblick i arabisk kultur såsom traditioner vid förlovning och bröllop. Vilka olika normer som gäller för flickor respektive pojkar blir likaså skrämmande tydligt. Under ditt finger kan också betecknas som en grafisk roman. Här finns insprängt korta bildberättelser som utgörs av Sheherazades minnen av dramatiska och våldsamma händelser tidigare i livet. Dessa små histo­ rier är skrivna med textad stil och illustre­ rade med collage bestående av foton och teckningar i svartvitt. De ger extra tyngd åt en berättelse som ställer viktiga frågor om feminism, kultur och integration.
Lena Kåreland
litteraturvetare och professor em. barnbokskritiker i Sv.D.
   53


   8   9   10   11   12