Page 10 - Opsis nr3 2019
P. 10

Färgmättad och
ordlyxig skogs-
promenad
Brum – skogens djur i ord och bild
av Åsa Lind & Anna Bengtsson Hippo, 2019
Proffsiga paret Åsa Lind och Anna Bengtsson tar oss än en gång med ut i naturen. Ordglädjen från tidigare samar­ betet Utflyktsbok för rim och ramsare (2014) går igen i Brum– skogens djur i ord och bild. Det drillar, tjippar, knakar, knorrar, bräker och frustar i skogen. Lekfulla, ord­ jazziga porträtt av skogens vilda invånare passerar revy. Urvalet är mer inspirerat än faktaboksavprickande. Vanliga kråkor och myror finns med, men också bävrar och lavskrikor. Den sistnämnda dessutom med tjusiga dialektala namn som rödfola, lavkjuxa och koxik.
Åsa Linds kluriga dikter fångar djurens väsen genom att målande beskriva vad de gör och hur de rör sig i naturen: ”Älgen glider fram i skogen / hyschligt tyst på
långa ben” medan ekorren förkroppsligas i den
upprepade strofen ”Svansen, balansen,
ekorrdansen!”. Sko­ gens myllrande vilda liv
Åsa Lind
Anna Bengtsson
och sliter / gnager och biter” för att bygga bäverhus eller ”Nalle, gamle Blåbärsgub­ ben” som ”gräver runt i ruttenstubben” efter något ätbart.
I Brum – skogens djur i ord och bild finns människan med enbart i bokens utkanter. När natten faller göms de undan i bilar som rör sig i bakgrunden längs upplysta vägar. Fokus och sympatierna ligger genomgående hos djuren. Till och med ett så fruktat och avskytt djur som fästingen hyllas för sitt mod när den slänger sig från sitt strå mot närmsta varmblodiga
förbipas­
serande.
Och när
männis­
kornas
utflykt i det
vilda är över
festar skogsinvånarna på kvarlämnade bröd­ och bullbitar.
Det finns mycket för ögat och örat att upptäcka och njuta av i den här genom­ arbetade bilderboken vars upplägg manar till högläsning och interaktion. Dikterna interfolieras av tankeväckande öppna
frågor som ”Vet fåglarna om att de sjunger?” eller en försynt undran över vart grodynglets svans tar vägen när grodan växer upp. Här finns alla förutsättningar för att under eller efter läsning fortsätta samtala kring djur och natur. Färgmättat och ordlyxigt bjuder Åsa Lind och Anna Bengtsson in läsaren att begapa naturens underverk och respek­ tera skogsdjurens värld som är sin egen och har sin gång vid sidan av oss människor.
Maria Lassén-Seger
      fästs på papper i form av sinnliga for­ muleringar som harens ”hoppfulla ben”, ”lodjur, klodjur” eller ”tussigt mjuka” smårävar. Anna Bengtssons bildvärld i mjuka gul­brun­gröna färgsjok inrymmer både människor och djur och utformar bilderboken som en lång promenad i skog, mark och park. Människorna befinner
sig genomgående på respektfullt behörigt avstånd till de vilda djuren. De avbildas med runda munnar och uppspärrade ögon som förvånat tar in allt det myllrande liv som försiggår omkring dem. Och visst är de märkvärdiga, skogens djur, som ”jobbar
  51
Foto Dag Ståhlfors


   8   9   10   11   12